Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

2η Example of good practices in Visibility & Dissemination: International Human Rights Day 2014 - Club Serres for UNESCO & Praxis
Παράδειγμα των ορθών πρακτικών στην προβολή & διάδοση: Παγκόσμια ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 2014-Κλαμπ Σερρών για την ουνεσκο & πράξις

Anta Tsaira Example of good practices in Visibility & Dissemination: International Human Rights Day 2014 - Club Serres for UNESCO & Praxis
Participating right now in the training course "Empowering Youth Innovators", 10-17 December 2016 in Thessaloniki, Greece organised by Unesco Club Serres. Trainers: Anna DalosiAnna AlevraAnta Tsaira.

Cultural evening: 12/12/2016
Turkey, Moldova, Lithuania, Bulgaria, Italy, Germany, Cyprus and Spain.

Πολιτιστική βραδιά: 12/12/2016
Η Τουρκία, η μολδαβία, η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Κύπρος και η Ισπανία.
     Πολυεθνικό Δείπνο!!!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου